• Tube Automatic Labeling System

    Хоолойн автомат тэмдэглэгээний систем

    Автомат хоолойн шошгоны системийг ихэвчлэн эмнэлгийн тасаг, амбулаторийн эмнэлэг эсвэл биеийн үзлэг гэх мэт цус цуглуулах цэгүүдэд ашигладаг. Энэ нь дараалал, ухаалаг хоолой сонгох, шошго хэвлэх, буулгах, тараах зэргийг нэгтгэсэн автоматжуулсан цусны сорьц цуглуулах систем юм.