Цус бүлэгнэлтийн судас → цусны урсгал хоолой → цусны тунадасны хоолой → биохимийн хоолой.

Тэмдэглэл: Цусны ердийн хоолойг ямар ч байсан хоёр дахь хоолойд цуглуулах ёстой (цусны урсгал нь цусны илчлэг хамгийн их байдаг тохиолдолд 3-р хоолой юм). Цус цуглуулсны дараа бүх цус цуглуулах хоолойг 1-ээс 7 удаа бага зэрэг эргүүлж, сэгсрэхгүй байх ёстой.


Хугацаа: 20-р сарын 20-20-ны хооронд