• Disposable VTM Tube

    Нэг удаагийн VTM хоолой

    Хэрэглэх хүрээ: Энэхүү бүтээгдэхүүн нь вирусын дээж авах, цуглуулах, хадгалахад тохирсон хувцас юм. Хэрэглэх заавар: 1. Дээж авахаас өмнө дээж авах хоолойн шошгон дээрх холбогдох мэдээллийг тэмдэглэнэ. 2. Янз бүрийн дээж авах шаардлагыг хангахын тулд хамрын хөндийд дээж авахдаа дээж авах арчдасыг ашиглана. 3. Дээж авах аргуудыг доор өгөв. A. Хамрын арчдас: Арчдастай толгойг хамрын сувгийн хамрын хөндий рүү зөөлөн оруулаад хэсэг хугацаанд байгаарай, дараа нь аажмаар эргүүлээрэй.